code::event#1

Инсталация стената20 на остров БОЛШЕВИК/СВ.АНАСТАСИЯ

В периода август/септември 2009 на едно от най-символичните и митични места на страната ни – остров Св.Анастасия, /бивш Болшевик/, в акваторията на Бургас, 20 известни български художници и скулптори ще преобразят специално произведени (но не оригинални) части от Берлинската стена от материал „итонг” със свои изразни художествени средства.Самият процес на инсталиране на 20-те части от „разрушената стена” ще бъде заснет на документален филм. Крайната инсталация ще бъде осъществена за 2 дни.

Проектът ще бъде достъпен до края на септември за всички желаещи граждани.Ще бъдат организирани редица интересни събития за най-широка аудитория и възрасти в сътрудничество с Община Бургас и почетния патронаж на кмета на града г-н Димитър Николов, други общински и бизнес институции.

Тъй като острова е под защита на Института за паметниците на културата няма да бъдат предприемани абсолютно никакви действия, които могат да увредят намиращите се там сгради. Те ще бъдат почистени и приведени във вид подходящ за разглеждане от посетителите, околната среда ще бъде почистена, ще бъдат ремонтирани пейките за сядане. Всичко това ще бъде извършено под наблюдението на отговорните специалисти от Община Бургас.

Очаква се висок комуникационен ефект и обществен отзвук с голямо значение за Община Бургас и институциите заинтересувани от запазването и развитието на остров Света Анастасия като културен, исторически и туристически обект.