code::participants

Артистите, реализирали инсталацията СТЕНАТА 20
Панайот Панайотов, консултант
Параскев Фереджанов, консултант
Божидар Йонов, автор на плаката, консултант

1. Викенти Комитски…”страна А/страна В”

2. Инна Павлова…”Кръц”

3. Никола Карамфилов…”Иван Гогов”

4. Георги Георгиев… * * *

5. Стефан Божков…“ K U N S T“

6. Божидар Симеонов-Бозко…”Каторжник”

7. Анжела Минкова…”В памет на дръзките”

8. Параскев Фереджанов…”The Wall“

9. Божидар Бончев… * * *

10. Елена Панайотова…“Ich bin ein Berliner“

11. Любен Костов…”Макаров”

12. Димитър Яранов…”The fall“

13. Панайот Панайотов-Пането…”Изкуството руши стени”

14. Светозар Бенчев…“Wings“

15. Бора Петкова…”Изход/Exit”

16. анонимно…“happy соц”

17. Самуил Стоянов…”Избеляваща звезда”

18 .Ясен Згуровски…”ла-ла-ла, färbe mich“

19. Цветан Кръстев…”Персонален пробив”

20. Симеон Стоилов…”Скрити белези”

БЛАГОДАРИМ ВИ !!!