BULETIN::№2/30.08.2009

Продуцентите на събитието с помощта на Община Бургас проведоха няколкодневно почистване на зелените площи, сградите и пространствата около тях .бе окосена тревата на остров Света Анастасия.

Събрани бяха тонове буклуци, отпадъци от посетители, вехтории и захвърлени вещи, които с десетки години са трупани на безстопанствения Остров. Всичко това бе извозено с моторен катер до сметищата на град Бургас.

Разкрити бяха поставените пейки за посетители, почистени бяха предверието на църквата и прилежащите площи. Съвместно с фирма ЕКОТОЙ и Военноморска база Бургас бяха обезопасени с платна и корабни въжета контурите на Острова.